Thanh at Pai

Trang Công Thành

Senior Bug Breeder

TIL - Upgrade depenedencies

2023-06-18-#code-suy#yarn

Trước đây mình cứ nghĩ, yarn install/upgrade package@newer-version có thể dùng để upgrade các package lên version mới nhất. Nhưng hôm nay mình phát hiện ra, yarn install/upgrade không cài lại peerDependencies.

Chuyện là thế này, khi mình upgrade react-query từ 5.0.0-alpha.59 lên 5.0.0-alpha.63, app của mình liên tục crash với lỗi: observe.updateResult is not a function. Nhưng khi mình tạo một project mới và cài thẳng version 5.0.0-alpha.63 thì mọi thứ lại chạy bình thường 😩. Sau một hồi loay hoay, mình phát hiện ra version của query-core không được update lên bản mới nhất (hoặc bản có thể chạy được với v63) mà bị lock ở v47. Và cách duy nhất để upgrade là xóa hoàn toàn react-query đi install lại từ đầu.

Damn! 🤕