Thanh at Pai

Trang Công Thành

Senior Bug Breeder

Mình là Thành, kỹ sư phần mềm đến từ Hà Nội, Việt Nam.

Uses

Những đồ công nghệ mình dùng hàng ngày